Halı yıkamada şampuan faktörü

Halı yıkama işlemlerinde kaliteli sonuçlar almanın en önemli etkeni kullanılan malzemelerdir. Piyasada çok farklı tip ve özellikte halı yıkama şampuanı olmakla birlikte, bunların hepsi ile istenen sonucun alınamadığı tecrübelerimizle sabittir. Halıların yıkanmasında kullandığımız deterjan ve diğer leke çıkarıcılar tek tipte değildir. Zira her şampuanın özelliği farklı olabilmektedir.

İyi bir halı yıkama şampuanından temel beklentimiz:

İyi bir leke çıkarıcı olması: Kaliteli bir halı şampuanından beklentimiz. Leke çıkarma konusunda son derece başarılı olmasıdır. Bu her lekeyi çıkarmalıdır anlamını taşımaz elbette. Kaldı ki bir halı yıkama şampuanı aynı anda hem yağ lekeleri, gıda artıklarını ve hem de tiner bazlı lekeleri çıkaramaz. Ama yine Eryaman halı yıkama olarak kullandığımız şampuanın genel leke profillerinde başarılı olmasını bekleriz.

Renkleri birbirine karıştırmaması: Çok ucuz bazı kimyasallarla çok güçlü leke çıkarıcılar yapılabilmektedir. Oysa ki kaliteli şampuan demek sert leke çıkarıcı demek değildir. Her şeyin belirli bir denge içerisinde olması şarttır. Nihayetinde halılar boyalı dokuma ürünlerdir ve sert leke çıkarıcılar halılara zarar verebilmektedir. Bu türden kimyasalları kullanmayı hiç bir zaman tercih etmemekteyiz. Özellikle el dokuma halılar bu konuda çok daha hassastır.

Antibakteriyel özellik: Eryaman halı yıkama olarak bizce bir şampuanın en önemli özelliği budur. Zaten halı yıkama işlemlerinden en önemli beklentimiz bakteriyel arınmadır. Bazı şampuanlar halınızı temizlediği halde bakterilerden arındırmıyor olabilir. Maalesef bunu kontrol etmek herkes için mümkün yada en azından kolay değildir. Bu sebeple iyi bir halı yıkama şampuanı kesinlikle bakteriyel arınma konusunda kusursuz olmalıdır.

Bu belli başlı kalite özelliklerinin yanında iyi bir halı yıkama şampuanı halı diplerindeki kirleri yüzeye çıkarabilmeli, kolayca durulanabilmeli, kalıntı bırakmamalıdır. Eryaman halı yıkama olarak işimizdeki başarımız bunun gibi küçük gibi görünen ama aslında olmazsa olmaz olan detaylarda gizlidir.

Kars işi halı ve yolluklar antibakteriyel biçimde nasıl aşamalardan geçerek yıkanmak zorundadırı

Yıkanma ihtiyacı olan halıların yıkama işleminden hedeflenen hijyenik neticeyi almak için özveri gerektiren bir dizi kuralların yerine getirilmesi gerekmektedir. Temizliği önemseyen birisi olarak eğer, hoş olmayan sonuçlarla karşılaşmaktan endişeleniyorsanız, halılarınızı emanet edeceğiniz halı yıkama firmasına halılarınızı yıkatırken, önemli şeyleri göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Deneyimlerimize göre Kars işi halı ve yolluklar yıkanırken hüsrana uğramamak için, her şeyden evvel bilinmesi gerekli olan konu, halı ve kilimleri yıkayacak şirketin hijyenik yıkamada uzman bir halı ve kilim kuruluşu olmasının önemli bir gereksinim olduğudur. Çünkü halıları temizleyecek işletmenin işçiliğindeki kalite, disiplinli çalışan personel kadrosu ve bununla beraber, uygulama yaptığı ekipmanların yüksek kalitede olmasıyla anlaşılır. Kilim ve halı yıkama yapılan ilk şey halı toplama aracının söz verdiği zaman içerisinde halıları teslim almasıdır ki bu kısım ile alakalı ek bir para istenmemektedir. Bilmelisiniz ki uzman bir yıkama şirketi aşağı yukarı anlaşılan saat aralığında teslim alır halıları. Servis personelince yıkama mekanına alınan halı ve kilimler karışmaması için iplik özelliklerine göre gruplanır çünkü, her tür halı aynı makineyle yıkama yapılamamaktadır. Teknolojik destek sayesinde son dönemde iki çeşit yıkama yöntemi geliştirilmiştir ve bu sistemlerden ilki elde yıkama olarak bilinen metot, diğeri ise otomatik halı yıkama makinesiyle icra edilen yıkama metodudur. Tam otomatik halı yıkama makineleriyle icra edilen yıkama işlemlerinin meçle yapılan yıkamaya göre fazlaca yararı gözlemlenir ve bunlardan en mühim olanı sanıyorum çift yönlü yıkamadır. Kars işi halı ve yolluklar elle ya da otomatik sistemle yıkanacak olabilir ama leke çıkarıcı deterjanın kalitesi hijyenin başarısını büyük ölçüde etkilemektedir. Bu manada istenen neticeye ulaşmak için antibakteriyel temizlik maddeleri ile çalışmak gereklidir. Yıkama işi bitirilen halıların çabuk bir şekilde kurumasının sağlanmasında bir sıkma makinesiyle suyu tahliye etmek kurutmanın kalitesi için çok önemlidir. Sıkma makinesinden alınan halı ve kilimler askılara asılmaya ihtiyaç duyar ki bakterilerin yok edilmesi tam anlamıyla bu yolla sağlanabilir. Özel ortamlarda kuruduğu anlaşılan halı ve kilimler kontrol edilmesi maksadıyla son kontrol birimine sevk olunur ve bu birimde halıların son durumu ile birlikte poşetleme çalışmaları yürütülür. Paket işlemleri de nihayete eren halı ve kilimler mahallelere göre bir sıralama yapılacak şekilde düzenlenip, dağıtım bölümüne aktarılır ki, anlaşılan saatler arasında halılar verilen adrese teslim edilir.