Halı yıkamada durulamanın önemi

Halıların yıkanması sonrası yapılan işlemlerin en önemlisi durulamadır şüphesiz. Zira iyi durulanmamış bir halının iyi yıkanmış olmasının bir faydası kalmamaktadır. Profesyonel tekniklerle yapılan kaliteli bir yıkamanın ardından çok iyi bir durulama yapılması gerekiyor. Halıların yapısal özellikleri kirlerin çoğunlukla dip bölgelerde birikmesine sebep oluyor. Hatta uzun süre yıkanmayan halıların diplerinde bu kirler tabakalaşıyor. Yapılan yıkama işlemleri sayesinde halı diplerinde yerleşmiş bu kirler halı yüzeyine çıkarılıyor. İşte bu lekelerin halıdan uzaklaştırılabilmesi için, halının durulama işleminin gerektiği gibi yapılması şarttır.

Durulamanın önemi:

Eryaman halı yıkama durulama konusunda gerekli hassasiyeti gösteren bir firmadır. Biliyoruz ki durulaması gerektiği gibi yapılmayan halılar gerçek anlamda temizlenmiş sayılmaz. Bu durum sadece deterjan kalıntısının halılardan uzaklaştırılması olarak algılanmamalıdır. Elbette diğer yıkama işlemlerinde olduğu kadar halı yıkamada da deterjan kalıntısının kalması çok sakıncalı bir durumdur ama halılarda daha farklı bir durum söz konusudur. Eryaman halı yıkama olarak halıların yıkanmasında uyguladığımız teknikler ve kullandığımız ekipmanlar dip bölgelerde tabakalaşan kirlerin tamamen yüzeye çıkmasını sağlıyor. İşte bu lekelerden tamamen kurtulabilmek için bol su ile durulanması gerekiyor. Durulamanın önemi iyi anlaşılmalı ve hassasiyet gösterilmelidir.

Durulamada gelberi kullanımı:

Durulama işlemlerinde kullanılan tekniklerden birisi gelberidir. Gelberi işlemi durulamanın kendisi değil, bir parçasıdır sadece. Bu işlem için özel olarak tasarlanmış bir öteleme aleti ile yapılmaktadır. Gelberi işlemi bol su ile durulamanın hemen öncesinde halı yüzeyine çıkan istenmeyen materyallerin halıdan uzaklaştırılması için yapılır. Şayet bu gelberi işlemi yapılmadan durulamaya geçilecek olursa; istenen netice alınamayacaktır. Bu işlem kesinlikle su tasarrufu için değil, daha iyi bir durulama neticesi almak için yapılmaktadır. Zaten durulamanın bol su ile yapılması şarttır.

Eryaman halı yıkama fabrikamızda diğer tüm işlemler gibi durulama işlemi de gerekli kalite standartlarına uygun olarak yapılmaktadır. Eryaman halı yıkama fabrikamızın bölgede en çok tercih edilen firmalardan olmasının teminatı bu aşamalara gösterdiğimiz hassasiyettir.

Yeni tür halılar ve kilimlerimiz kusursuz biçimde nasıl yöntemler kullanılarak yıkama gerektirirı

Mikroplardan arındırmak istediğiniz halıların yıkanmasından beklenen kaliteli neticeyi kazanmak için tecrübe gerektiren özel kuralları yerine getirmek gerekliliktir. Kaliteli hizmet bekleyen birisi olarak siz de yetersiz bir durumla karşı karşıya kalmaktan endişe duyuyorsanız, halılarınızı yıkatacağınız halı firmasıyla çalışırken, bazı konuları bilmeniz gerekiyor. Söylemek gerekir ki yeni tür halılar ve kilimlerimiz yıkanırken sonradan üzülmemek için, ilk olarak bilinmesi şart olan husus halımızı temizleyecek şirketin yıkama ve leke çıkarmada kabiliyetli bir yıkama firması olmasının önemli bir gereksinim olduğudur. Bir manada yıkama yapacak kuruluşun işçilik kalitesi, işini iyi bilen eleman kadrosu ve bununla birlikte, uygulama yaptığı temizlik deterjanlarının uygun standartlarda bilinir. Halı yıkama işlerinde başlangıç, servis aracının belirlenen sürede halıları götürmesidir ki, bu aşama ile alakalı fazladan bir ücret alınmamalıdır. Bu manada kaliteli iş yapan bir halı yıkama ve overlok fabrikası kesin olarak söylediği saatte verdiğiniz adrese gelir. Servis elemanları tarafından yıkama birimine taşınmış olan halı ve kilimler ilk olarak iplik özelliklerine göre yıkamaya hazır hale getirilir çünkü tüm halılar aynı şekilde yıkanamaz. Halı yıkama sistemlerindeki gelişmelerle beraber son dönemde değişik iki yıkama metodu ortaya çıkmıştır ve bu sistemlerden birincisi meçle elde yıkama olarak bilinen şekil, öbürü ise otomatik sistemle icra edilen yıkama türüdür. Tam otomatik halı ve kilim yıkama makinesiyle icra ettiğimiz yıkamanın eski usule göre pek çok yararı sayılabilir ki, bunlardan en mühimi zannediyorum daha titiz bir yıkama yapılmasıdır. Yeni tür halılar ve kilimlerimiz eski usulle yahut bantlı yöntemle yıkanabilir ama deterjan kalitesi yıkama işinin kalite derecesini kesin bir şekilde değiştiren bir özelliktedir. Halı ve kilim yıkamada, pozitif bir neticeye varmak için bakterileri temizleyebilen temizlik maddeleri kullanmak gerekmektedir. Halı ve yollukların derhal kurumasının gerçekleşmesinde profesyonel sıkma makinesinin kullanılması kurutmanın istenen başarıya ulaşması için çok önemlidir. Santrifüj makinesiyle sıkılmış halı ve yolluklar güneşte bekletilmeye gereksinim duyar ki güneş dezenfeksiyonu yalnızca bu metotla olur. Askıda kuruduğu gözlemlenen halılar kontrol edilmesi için sonuç bölümüne alınır ki, bu kısımda tarama ile birlikte ambalaj işleri yapılır. Ambalaj aşamaları da tamamlanan halı ve yolluklar adreslerine dikkat edilerek bir sıralama yapılacak şekilde ayrıştırılıp, dağıtım birimine yönlendirilir ve belirlenen gün ve saatte halılar ve yolluklar müşterilere verilir.

Gümüşsuyu marka halı kilim ve yolluklar sağlıklı biçimde hangi koşullarda yıkanmaya gereksinim duyarı

Kirli bir halının temizlenmesinden istenen hijyenik sonucu elde etmek için özen gerektiren kimi kuralların yerine getirilmesi gerekliliktir. Kaliteden anlayan bir müşteri olarak şayet hijyen kalitesi düşük vaziyetlerle karşı karşıya gelmekten endişeleniyor iseniz, halılarınızı teslim edeceğiniz halı yıkama fabrikasını seçerken bir kısım önemli kuralları araştırmalısınız. Çalışmalar gösteriyor ki gümüşsuyu marka halı kilim ve yolluklar yıkanırken hüsrana uğramamak için ilk olarak özen gösterilecek şey, halı yıkama işimizi görecek şirketin lekelerle mücadelede özverili bir kilim ve halı yıkama kuruluşu olmasının önemli bir gereksinim olduğudur. Bir manada halıları temizleyecek işletmenin yıkama kalitesi, disiplinli personel ve bununla beraber, uygulamada kullandığı makinelerin kalitesiyle ölçülebilir. Bu işlemlerde yapılan ilk şey, halı toplama servisinin söylediği zaman diliminde vereceğiniz adrese gelmesidir ve bu aşama ile alakalı ek bir ödeme istenmemektedir. Bu anlamda özverili bir halı yıkama ve overlok firması özellikle söylediği zamanda adresinizde olacaktır. İşletmedeki yıkama yapılacak yere nakledilmiş olan halı ve kilimler, öncelikle iplik özelliklerine göre gruplara ayrılır çünkü farklı halı ve kilimler aynı makinede yıkanmamalıdır. Teknolojik destek sayesinde son günlerde değişik iki yıkama tekniği uygulanmaya başlanmıştır ki, bu metotlardan ilki manuel yıkama olarak adlandırılan metot, öbürü ise bantlı yıkama sistemiyle yapılan yıkama türüdür. Bantlı halı yıkama makineleriyle yapılan yıkama işlemlerinin meçle yıkamaya göre epeyce çok yararı listelenebilir ve bu faydalardan en önemlisi bize göre daha titiz bir yıkama yapılmasıdır. Gümüşsuyu marka halı kilim ve yolluklar manuel olarak yahut ta tam otomatik sistemle yıkanıyor olabilir ancak kaliteli halı yıkama deterjanı kullanmak hijyenin neticesini direk olarak belirleyicidir. Çünkü kaliteli bir neticeye varmak için yüksek hijyen gücü olan leke gidericiler kullanmak yüksek öneme sahiptir. Yıkanan halıların biran önce kurutulmasında santrifüj makinesinin kullanılması, kurumanın kalitesi için çok önemlidir. Sıkma makinesinden çıkarılan halı ve kilimler güneş ışığına ihtiyaç duyar ki, bakterilerin yok edilmesi tam manasıyla bu yolla olur. Yeterli oranda kuruması gerçekleşen halı ve yolluklar kontrol edilmesi maksadıyla sonuç noktasına getirilir ki, burada tarama, fırçalama ile beraber paket işlemleri yapılır. Ambalaj ve parfümleme işleri nihayete eren halılar kayıt makbuzlarına dikkat edilerek bir arada tutulacak biçimde gruplara ayrılıp, servis birimine yönlendirilir ki, sözleşilen zamanda halı ve kilimler adreslerine iade edilir.