Eryaman halı yıkama teknolojik gelişmeler

Eryaman halı yıkama teknolojik gelişmeleri yakından takip etmektedir. Halı yıkama işlerinin geçmişten günümüze geçirdiği değişim gerçekten taktire şayandır. Teknolojik gelişmeler tekniğin ilerlemesi ile paralellik gösterse de aslında sektörel anlamdaki değişimler ve eğilimler bu konuda belirleyici olmaktadır.

Konuyu şöyle açacak olursak, halı yıkama sektörü ülkemizde bu denli büyüyene kadar teknolojik açıdan oldukça geri bir pozisyon söz konusuydu. Ne zaman ki halı yıkama sektörü genişleyip her kese hitap etmeye başladı o zaman halı yıkama konusunda teknolojik yatırımlar yapılmaya başlandı. Yapılan yatırımlar sayesinde üretilen endüstriyel halı yıkama makineleri bu gün hem yurt içinde ve hem de yurt dışında büyük ilgi görmektedir. Eskiden halılar uygun olmayan ortamlarda, ilkel metodlarla yıkanırken, bu gün bu endüstriyel halı yıkama ekipmanları sayesinde profesyonel olarak yıkanıyor. Eryaman halı yıkama olarak bu teknolojik gelişmelerden oldukça memnunuz. Zira gelişmeler hem halı yıkama kalitesini arttırdı, hem de halı yıkama fabrikalarına olan güveni arttırdı. Sürekli daha iyi hizmet kalitesini hedefleyen Eryaman halı yıkama olarak teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.

Halı yıkama endüstrisi elbette sadece makine anlamında bir gelişme sürecinde değildir. Halıların yıkanmasında kullanılan deterjanlar, dezenfeksiyon maddeleri de bu gelişmelere dahildir. Yeni teknoloji sayesinde artık halıların yıkanmasında kullanılan şampuanlar antibakteriyel özellik taşıyorlar.

Halı yıkama sektöründe gün geçtikçe yeni teknolojik gelişmeler yaşanmaktadır. Eryaman halı yıkama bu gelişmeler doğrultusunda daha iyi hizmet verme çabasındadır.

Atlas marka halılar başarılı şekilde hangi makinelerde yıkama yapılırı

Kilim ve halıların temizlenmesinden amaçlanan sağlıklı neticeyi sağlamak için tecrübe gerektiren bir dizi şartları sağlamak çok önemlidir. İyi hizmet almak isteyen birisiyseniz ve siz de düşük kaliteli bir neticeyle karşı karşıya kalmaktan endişeliyseniz; yıkama işinizi vereceğiniz halı firmasını seçerken bazı önemli ayrıntıları bilmelisiniz. Tekrar etmekte fayda var ki atlas marka halılar yıkanırken hüsrana uğramamak için her şeyden önce önem verilecek şey halıların verileceği kuruluşun lekelerle mücadelede bilgili bir halı yıkama işletmesi olmasının gerekli olduğudur. Bir manada halıları temizleyecek firmanın ortaya koyduğu kalite, iş ahlakına sahip bir ekip ve bununla birlikte elindeki makinelerin standartlara uygunluğuyla anlaşılır. Halı yıkama işlerinde ilk adım, halı toplama servisinin sözleşilen zaman diliminde yıkanacak malzemeyi almasıdır ki bu aşama için artı bir ödeme talep edilmemelidir. Her halükarda iyi iş yapan bir temizlik fabrikası muhakkak belirlenen zamanda alacaktır halılarınızı. Bu şekilde yıkama yerine taşınmış olan halılar ilk önce türleri tespit edilerek ayrı bölümlere alınır zira her halı aynı malzemelerle yıkanamaz. Makine sistemlerinin gelişmesiyle birlikte bu devirde iki ayrı halı yıkama yolu geliştirilmiştir ve bu tekniklerden ilki meç kullanarak yıkama diye tabir edilen şekil, diğeriyse otomatik makinelerle sürdürülen yıkama sistemidir. Otomasyonlu halı ve kilim yıkama makineleri ile yaptığımız yıkamanın elle yıkamaya göre fazlaca yararı bulunur ve bu avantajlardan en fazla önemli olanı sanıyorum çift yönlü yıkamadır. Atlas marka halılar eski tip belki de tam otomatik teknikle yıkanıyor olabilir ancak antibakteriyel deterjan kullanımı hijyenin neticesini tamamen değiştiren bir özelliktedir. Halıların yıkanmasında kaliteli sonuç için antibakteriyel özellikte şampuanlar ile uygulama yapmak büyük öneme sahiptir. Yıkanmış halıların derhal kurumasının gerçekleşmesinde endüstriyel sıkma makinesinin kullanılması kurutmanın amaçlandığı gibi olması için çok önemlidir. Sıkma makinesinde sıkılan halı ve yolluklar güneş ışığına ihtiyaç duyar ki bakterisiz kurutma ancak bu yolla olur. Güneşli havada kuruması tamamlanan halı ve yolluklar kontrol maksadıyla denetleme birimine taşınır ki, burada fırçalama, tarama ile birlikte paket çalışmaları yürütülür. Son prosedürleri sonuçlanmış olan halı ve kilimler dağıtım güzergahlarına dikkat edilerek bir araya getirilecek şekilde planlanıp, servis elemanlarına gönderilir ki, önceden anlaşılan zamanda halı ve kilimler sahiplerine ulaştırılır.