Eryaman Halı Yıkama Sistemleri

Profesyonel halı yıkama fabrikalarına olan rağbetin artması ile birlikte, sektörel anlamada yapılan yatırımlar büyük bir ivme kazanmış ve halı yıkama ekipman ve makineleri çok gelişmiştir. Halı yıkama fabrikalarında endüstriyel makinelerle yapılan yıkama işlemlerinin, evlerde yapılan halı yıkama işlemlerine göre daha iyi olduğu gerçeği kabullenildikçe talep artmış, bu talebi karşılamak için tüm sektör seferber olmuştur.

Bu gelişmelerin en yoğun yaşandığı makine sektöründe her geçen gün yeni bir gelişme yaşanmakta, halı yıkama makinesi üreticileri sürekli yeni modeller çıkarmaktadırlar. Piyasada pek çok tip ve modelde halı yıkama makinesi olmakla birlikte, bu makineler evlerde kullanılanlardan çok farklıdırlar. İyi bir makine şüphesiz iyi bir yıkama yapan, lekelere en yoğun şekilde müdahale etme imkanı sunan, yıkama öncesi ve sonrası işlemlerde yardımcı rol oynayandır.

Temel olarak iki grupta inceleyebiliriz bu makineleri:

Birinci grup ve en çok terci edileni meçtir. Meç hem kullanım kolaylığı ve hem de ekonomik olması sebebi ile tercih ediliyor gibi görünse de, gerçekte meçin en iyi halı yıkama makinesi olduğunu düşünenlerin sayısal oranı diğerlerine göre fazladır. Meçi tercih eden işletmelerin temel mantığı lekelerin gözle görülebilir olması ve özel bölgelere özel müdahale imkanı sunuyor olmasıdır. Meçle yıkama yapan bir yıkamacı, lekeli bölgeleri önceden tespit ederek, bu bölgelere daha fazla ağırlık verebilmektedir. Sonuçta bu makine tam otomatik olmayıp, kullanan bir insana tabidir.

İkinci grupta yer alan makineler ise tam otomatik halı yıkama makineleridir. Bu makineler iş gücünden tasarruf edebilmek için kullanılmaktadırlar. Halının yıkanması ve sonrasında sıkılmaya hazır olarak rulo şekline getirilmesi işlemlerini yaparlar. Bu tip makineler pahalı olmasının yanı sıra, lekeli bölgeleri ayırt edebilme özellikleri olmadığından dolayı çok büyük rağbet görmezler.

Eryaman halı yıkama olarak halıların yıkanmasına büyük önem vermekteyiz. İster otomatik olsun, isterse meç. Her iki sistemi de profesyonel halı yıkama sistemleri içerisinde değerlendiriyoruz. Kaldı ki bu anlayışa sahip olunmadıkça bu iki sistemin de yapabileceği bir şey yoktur. Bu işte öncelik titiz hareket etmektedir.