Eryaman Halı Yıkama Sistemleri

Profesyonel halı yıkama fabrikalarına olan rağbetin artması ile birlikte, sektörel anlamada yapılan yatırımlar büyük bir ivme kazanmış ve halı yıkama ekipman ve makineleri çok gelişmiştir. Halı yıkama fabrikalarında endüstriyel makinelerle yapılan yıkama işlemlerinin, evlerde yapılan halı yıkama işlemlerine göre daha iyi olduğu gerçeği kabullenildikçe talep artmış, bu talebi karşılamak için tüm sektör seferber olmuştur.

Bu gelişmelerin en yoğun yaşandığı makine sektöründe her geçen gün yeni bir gelişme yaşanmakta, halı yıkama makinesi üreticileri sürekli yeni modeller çıkarmaktadırlar. Piyasada pek çok tip ve modelde halı yıkama makinesi olmakla birlikte, bu makineler evlerde kullanılanlardan çok farklıdırlar. İyi bir makine şüphesiz iyi bir yıkama yapan, lekelere en yoğun şekilde müdahale etme imkanı sunan, yıkama öncesi ve sonrası işlemlerde yardımcı rol oynayandır.

Temel olarak iki grupta inceleyebiliriz bu makineleri:

Birinci grup ve en çok terci edileni meçtir. Meç hem kullanım kolaylığı ve hem de ekonomik olması sebebi ile tercih ediliyor gibi görünse de, gerçekte meçin en iyi halı yıkama makinesi olduğunu düşünenlerin sayısal oranı diğerlerine göre fazladır. Meçi tercih eden işletmelerin temel mantığı lekelerin gözle görülebilir olması ve özel bölgelere özel müdahale imkanı sunuyor olmasıdır. Meçle yıkama yapan bir yıkamacı, lekeli bölgeleri önceden tespit ederek, bu bölgelere daha fazla ağırlık verebilmektedir. Sonuçta bu makine tam otomatik olmayıp, kullanan bir insana tabidir.

İkinci grupta yer alan makineler ise tam otomatik halı yıkama makineleridir. Bu makineler iş gücünden tasarruf edebilmek için kullanılmaktadırlar. Halının yıkanması ve sonrasında sıkılmaya hazır olarak rulo şekline getirilmesi işlemlerini yaparlar. Bu tip makineler pahalı olmasının yanı sıra, lekeli bölgeleri ayırt edebilme özellikleri olmadığından dolayı çok büyük rağbet görmezler.

Eryaman halı yıkama olarak halıların yıkanmasına büyük önem vermekteyiz. İster otomatik olsun, isterse meç. Her iki sistemi de profesyonel halı yıkama sistemleri içerisinde değerlendiriyoruz. Kaldı ki bu anlayışa sahip olunmadıkça bu iki sistemin de yapabileceği bir şey yoktur. Bu işte öncelik titiz hareket etmektedir.

Kaymaz tabanlı halılarımız problemsiz olarak nasıl prosedürlerle temizlenirı

Makine şagi ya da yün halıların yıkama işleminden beklenen kaliteli neticeyi sağlamak için uzmanlık gerektiren özel bazı şartları yerine getirmek zorunluluktur. Halılarının temizliğine önem veren bir kimse olarak eğer beklentilerinize cevap vermeyen sonuçlarla karşı karşıya kalmaktan endişeleniyorsanız; halılarınızı emanet edeceğiniz halı yıkama firmasına halılarınızı verirken bir kısım önemli konuları araştırmanız gerekiyor. Sanıyorum kaymaz tabanlı halılarımız yıkanırken hedeflenen yüksek kalite için, ilk olarak bilinmesi gereken şey yıkama işini vereceğimiz şirketin temizlik konusunda yeterli donanıma sahip bir halı yıkama şirketi olmasındaki mecburiyettir. Bir anlamda kilim ve halıları yıkayacak şirketin kalite standardı, özverili bir ekip ve bununla birlikte kullandığı deterjanların uygun kalitede olmasıyla bilinir. Halı yıkama işlerinde başlangıç halı toplama servisinin sözleşilen saatler içinde adresinizde bulunmasıdır ki, bu aşama için ekstra bir ücret verilmemektedir. Bize göre kaliteli iş yapan bir halı yıkama işletmesi kesinlikle dediği zamanda verdiğiniz adrese gelir. Bu vesileyle yıkama yerine getirilen halı ve kilimler ilk önce dokuma özelliklerine bakılarak ayrıştırılır zira farklı yapıdaki halılar birlikte yıkanmamalıdır. Makine sistemlerinin gelişmesiyle birlikte günümüzde farklı iki halı ve kilim yıkama sistemi geliştirilmiştir ki, bu sistemlerden bir tanesi manuel yıkama şeklinde anılan yol, diğeri ise tam otomatik yıkama makinesi ile yapılan yıkama tipidir. Otomatik bantlı sistem halı yıkama makinesi ile yapılan yıkama işlemlerinin eski tip yıkamaya göre pek çok avantajı sayılabilir ve bu yararlardan en önemlisi zannederim çift yönlü yıkamadır. Kaymaz tabanlı halılarımız manuel olarak hatta otomatik teknikle yıkanıyor olabilir ancak kaliteli deterjan kullanımı bu işin başarı oranını hatırı sayılır derecede belirleyicidir. Zira, pozitif sonuçlara ulaşmak için bakterileri temizleyebilen leke çıkarıcılar ile yıkama yapmak son derece önemlidir. Halılarımızın hızlı bir şekilde kurutulmasında bir sıkma makinesiyle nem almak bu işin beklenen başarıya ulaşması için son derece önemlidir. Santrifüj makinesinden alınan halı ve kilimler askıda bekletilmeye gereksinim duyar ki antibakteriyel kurutma ancak bu şartla sağlanır. Tam anlamıyla kuruyan kuruduğu gözlemlenen halı ve yolluklar kontrol işlemleri için son denetim bölümüne sevk olunur ki, bu noktada lekelerin çıkıp çıkmadığı ile birlikte ambalajlama çalışmaları yürütülür. Bütün aşamaları da tamamlanan halılar her etikete bakılarak bir sıralama sağlanacak biçimde gruplanıp, servis çalışanlarına gönderilir ve istenen saatte halılar ve yolluklar adreslerine verilir.